Manifest

Als journalist doe ik, middels dit manifest, zeven beloftes aan het publiek. Zeven beloftes die de kwaliteit die ik als journalist behoor te leveren, kunnen waarborgen. Zeven beloftes waar iedereen mij aan kan houden, op kan wijzen en op kan bekritiseren. Ik roep al mijn lezers op dat ook te doen.

1. Onafhankelijk

Onafhankelijkheid is mijn belangrijkste eigenschap. Voor deze website wil ik zo min mogelijk afhankelijk zijn van bedrijven of overheden en een zo groot mogelijk deel van mijn verhalen door het publiek laten bekostigen. Ik laat me door abonnees of donateurs niet verleiden om inhoudelijke aanpassingen te doen en ben te allen tijde volkomen vrij om zelf te bepalen wat ik op deze website publiceer.

2. Transparant

Ik ben transparant in mijn handelen. Ik openbaar hoeveel geld er van mijn abonnees op maandelijkse basis binnenkomt en ik leg uit waar mijn geld precies naartoe gaat. Ik streef er voortdurend naar een zo duidelijk mogelijk kijkje in mijn eigen financiën te geven. Daarnaast maak ik mijn stemgedrag tijdens alle verkiezingen waarbij ik gestemd heb inzichtelijk om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

3. Zorgvuldig

Bij het maken van journalistieke verhalen ben ik zo zorgvuldig mogelijk. Ik hecht er meer waarde aan dat het klopt wat ik schrijf en dat mijn verhalen gebaseerd zijn op degelijk onderzoek dan dat ik het belangrijk vindt om veel verhalen te maken. Kwaliteit moet altijd boven kwantiteit komen te staan en mijn verhalen moeten voor publicatie altijd worden voorgelegd aan betrokkenen en een zelfstandig eindredacteur.

4. Onverveerd

Ik deins voor niemand terug. Als journalist moet je onverschrokken kunnen zijn. Ik bepaal zelf wat ik schrijf en laat me door woordvoerders of communicatieadviseurs niet misleiden om bepaalde onwelgevallige passages te schrappen. Ook hecht ik er waarde aan om mensen zoveel mogelijk zélf te spreken. Geschreven interviews of van tevoren opgetekende citaten probeer ik zoveel mogelijk te vermijden.

5. Kritisch

Ik ben kritisch op iedereen die in mijn journalistieke naar voren komt én op mezelf. Journalisten moeten de macht controleren en confronteren met hun gedrag en hun handelen en dat gaat niet als je niet voortdurend kritisch kan zijn. Ik waak ervoor dat ik op alle betrokkenen zo kritisch mogelijk ben en dat ik niet de ene partij per definitie boven de andere partij stel.

6. Publieksgericht

Het is belangrijk om in het belang van het volk te werken. Ik werk met en voor het publiek en ben altijd kritisch op autoriteit. Het staat burgers vrij om op zeer toegankelijke manieren contact met me op te nemen als er iets mis gaat in hun omgeving. Ik luister graag naar hun verhaal en bevraag de betrokken autoriteiten of overheden scherpzinnig. 

7. Advertentievrij

Deze website blijft altijd advertentievrij. Ik laat me er niet toe verleiden advertenties toe te staan op deze website om voor een deel in inkomsten te voorzien. Ik bind me niet aan een bedrijf dat reclame wil maken om te voorkomen dat ik minder vrij ben om over alle onderwerpen te schrijven en daarom sta ik ook geen donaties van grote bedrijven toe. 

Vrienden

Momenteel word ik al financieel gesteund door 19 abonnees. Je kunt nu geen abonnee meer worden.

Inkomsten

Dit bedrag komt er momenteel op maandelijkse basis van mijn abonnees binnen.

Over deze website

Ik heb deze website in oktober 2020 opgezet om zo onafhankelijk mogelijk journalistieke verhalen te kunnen maken en interviews te kunnen publiceren.

 

Daarvoor heb ik de financiële steun nodig van mijn abonnees, donateurs en fondsen. Word ook abonnee om deze website in de lucht te houden en me financieel te steunen.

Mijn huidige locatie

Een journalist werkt vaak in veel verschillende gebieden. Momenteel werk ik voornamelijk op de onderstaande locatie.

Mijn afspeellijst

Zonder afspeellijst vol opzwepende en intrigerende nummers is menig journalist reddeloos. Dit is een afspeellijst met een selectie van mijn favoriete muziek.